Ouderraad 2018-03-12T14:05:42+00:00

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van kinderen die op de Stuifhoek zitten, zijn lid van de oudervereniging van De Stuifhoek, indien zij de ouderbijdrage betalen. De ouderraad zelf is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de ouders uit elke groep.

Het doel van de ouderraad is een regelmatig overleg tussen de ouders van de leerlingen onderling en overleg met de andere geledingen op school (medezeggenschapsraad en teamleiding). Dit om de gang van zaken op school te bespreken en afspraken te maken met school over zaken waar de ouders zich bij betrokken voelen of (willen) worden en activiteiten op school te ondersteunen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. De ouderraad vraagt aan de ouders om een vrijwillige geldelijke bijdrage per kind per jaar te betalen. Met dat geld wordt bijvoorbeeld elk kind verzekerd m.b.t. ongevallen, invaliditeit en overlijden. Er worden ook allerlei evenementen van dat geld georganiseerd zoals culturele activiteiten, vieringen als Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten als carnaval en zomerfeest en voorts de ondersteuning van de sportdag en schoolexcursies. Deze ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per leerling. Hiervoor kunt u de ouderraad machtigen zodat het bedrag per automatisch incasso afgeschreven wordt. Ouders die de ouderraad niet willen machtigen kunnen de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL 40 RABO 0131 5153 30 t.n.v. Ouderraad bs. “De Stuifhoek”. Hoe u de ouderbijdrage kunt voldoen (via machtiging of door over te maken) leest u hier

Indien het voor u financieel moeilijk haalbaar is om de ouderbijdrage te voldoen, kan Stichting Leergeld mogelijk een oplossing bieden. Informatie over stichting Leergeld is verkrijgbaar op school.

Daarnaast beheert de ouderraad ook de inkomsten en uitgaven voor de schoolreizen in de groepen 5, 6 en 7 en het schoolkamp van de groepen 8. De kosten voor deze uitstapjes worden per kind berekend en dit is wel een verplichte bijdrage. De onkosten hiervoor worden dus aan alle ouders doorberekend.

Soms worden er kosten gemaakt die bij de ouderraad gedeclareerd kunnen worden. U kunt hierbij denken aan benzinekosten die gemaakt zijn voor het rijden naar een uitstapje. Deze kosten kunnen gedeclareerd worden via het declaratieformulier ouderraad.

Voor schooljaar 2017-2018 is de ouderraad als volgt samengesteld:

Voorzitter
Anita van Oosterhout

Secretaris
José van Gils

Penningmeester
Cindy Peele

Patricia Boxe
Ingrid van Heeren
Charlotte Henskens
Lucy van Kuijk
Saskia Lips
Debby Segeren
Wendy Seremak
Armanda Weterings

De Stuifhoek
De Stuifhoek4 dagen geleden
Vandaag maakt groep 8 de eindtoets. De juffen zijn hard bezig alle laptops startklaar te zetten. En dan is het aan de kids. Zet hem op kanjers! Wij hebben alle vertrouwen in jullie.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek2 weken geleden
Met het hele team aanwezig bij een zeer inspirerende studiemiddag georganiseerd door SKOD.
De Stuifhoek
De Stuifhoek4 weken geleden
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
“Eerst het kind dan de leerling”. Met deze levenswijsheid, vertaald in een prachtig eigengemaakt beeldhouwwerk nam Annie Maijers na ruim 17 jaar afscheid als directeur van De Stuifhoek. Woorden schieten te kort om Annie te bedanken voor alles wat zij voor de school betekenend heeft. Desondanks een zeer oprecht en welgemeend DANK JE WEL!!!

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
Vandaag hebben de kinderen van De Stuifhoek echt afscheid kunnen nemen van juf Annie. In de ochtend kwam juf Annie langs in elke groep en verraste iedere leerling met een prachtig zelfgemaakt persoonlijk kaartje met een gelukspoppetje eraan. ‘s Middags werd juf Annie verrast door de kinderen met de voorstelling “muzikaal sprookje” van De Klankenkaravaan Na afloop kreeg juf Annie van de kinderen een fotocollage en een eigen gemaakt boek cadeau.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
Vandaag de laatste workshopmiddag. Behalve allerlei activiteiten in school, worden er ook workshops buiten school gegeven. Zoals uilenballen uitpluizen in het natuurpark. Er werden bijzondere vondsten gedaan.
Alle workshopgevers super bedankt voor jullie inzet de afgelopen middagen. We kijken terug op vier grandioze middagen.

www.stuifhoek.nl