BSO en VSO

Kinderopvangorganisatie Kibeo verzorgt de voor- en naschoolse opvang op De Stuifhoek.

De locatie voor de voor- en naschoolse opvang op de Stuifhoek heet Mikado. De bso-ruimte is gevestigd in de unit die grenst aan het kinderdagverblijf. Het is een gezellige ruimte, waar kinderen kunnen spelen, knutselen, eten, drinken en zo veel meer. Ook kunnen de kinderen buitenspelen op het schoolplein, of bij slecht weer in het speellokaal van de school. Er is een nauwe samenwerking met de school.

Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang, neem dan contact op met Kinderopvang Kibeo. Ook kunt u surfen naar www.kibeo.nl voor aanvullende informatie.