Ziekmelden, medicijngebruik en medisch handelen

Als u zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, meld u dit dat voor kwart over 8 via de Parro app. Wanneer een leerling door ziekte langere tijd van school wegblijft, blijven we graag op de hoogte van het verloop. Natuurlijk zullen we ook zelf contact opnemen om te horen hoe het ermee gaat. Op het moment dat een leerkracht door ziekte of andere redenen afwezig is, probeert de school vervanging te regelen.

Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter voor korte of lange termijn medicijnen moet gebruiken tijdens de schooldag. Of dat er (in geval van nood) bepaalde medische handelingen moeten worden uitgevoerd door bijvoorbeeld de leerkracht van school. In beide gevallen hebben wij een formulier dat vooraf door ouders moet worden ingevuld en ondertekend. Ook moet een personeelslid dit formulier tekenen. In de meeste gevallen zijn dit de groepsleerkrachten. In dit formulier worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de medische handeling. Mocht voor uw zoon of dochter deze medische handeling langer dan één schooljaar nodig zijn, dient er ieder schooljaar opnieuw een formulier te worden ingevuld. De ouder is hiervoor verantwoordelijk.

U kunt de formulieren hieronder downloaden.

formulier medicijngebruik

formulier medisch handelen

Handleiding ziekmelden via Parro