Werkgroep ouderbetrokkenheid

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren als school en ouders nauw samenwerken. Om die reden is de werkgroep ouderbetrokkenheid in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit de directie van de school, twee teamleden en drie ouders. Het doel van de werkgroep is om de ouderbetrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school vorm te geven. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een thema-avond over een onderwerp waar school en ouders mee te maken hebben. Ook heeft de werkgroep ouderbetrokkenheid meegedacht over de missie en de visie van de school.