TSO

De Stuifhoek biedt gelegenheid op de maandag, dinsdag en donderdag kinderen te laten overblijven op school. Het overblijven gebeurt in een ruimte van de school en wordt door het overblijfteam begeleid. De kinderen nemen hun eigen lunch mee in een broodtrommel (graag voorzien van naam). Behalve eten is er tijdens de lunchpauze ook altijd gelegenheid om te spelen en te bewegen, zodat de kinderen weer goed aan het middagprogramma op school kunnen beginnen.

Uw kind kan op een vaste dag overblijven, maar uw kind kan ook, als dat nodig is, een enkele keer overblijven. Wij vragen uw kind in te schrijven. Voor de werkwijze van aan- en afmelden en/of incidentele aanmeldingen verwijzen wij u naar Murlen Dienstverlening, waarmee ESKADEE samenwerkt met betrekking tot administratie en inschrijving.

Telefoon: 085-2734910

Website: www.murlendienstverlening.com

E-mail: murlen@murlendienstverlening.com