Studenten

Onze visie op opleiden

SKOD ziet Samen Opleiden en Professionaliseren van (aanstaande) leraren als kerntaak. Dat doen we door het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid (de gouden driehoek, Pabo/Leraar;student/School) voor de opleiding en professionalisering van leraren in combinatie met het zorgen voor een professionele leerwerkomgeving waarbinnen schoolontwikkeling centraal staat.

Wat maakt stage lopen op De Stuifhoek uniek?

Ervaringen van studenten

Hier volgt later meer informatie.