Op weg naar IKC

Basisschool De Stuifhoek is samen met kinderopvangorganisatie Kibeo (locatie Stuifhoek) en ouders op weg om een integraal kindcentrum (IKC) te worden. Het integraal kindcentrum heeft als voordelen:

  • Een doorgaande lijn 0 tot 13
  • Een rijke speel leeromgeving
  • Ontwikkeling in samenhang: de schotten tussen onderwijs, opvang, zorg en opvoeding vallen weg
  • Een rijker aanbod van activiteiten omdat je gebruik maakt van de omgeving en elkaars kwaliteiten
  • Intensievere samenwerking met ouders. Kinderen ontwikkelen zich beter als ouders en professionals goed met elkaar samenwerken

Onze missie en visie zijn leidend voor het IKC. In het aanbod wat wij de kinderen (gaan) bieden hebben de 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling een plaats.

In ons gebouw zijn basisschool De Stuifhoek, kinderdagopvang Babbeloes, peutergroep ’t Stuifke en buitenschoolse opvang Mikado gevestigd.

Lees meer informatie over de ontwikkeling naar het IKC in onze gezamenlijke nieuwsbrief.

nieuwsbrief IKC maart 2021

nieuwsbrief IKC juni 2020

nieuwsbrief IKC december 2019

nieuwsbrief IKC september 2019

nieuwsbrief IKC maart 2019

nieuwsbrief IKC december 2018

nieuwsbrief IKC augustus 2018

nieuwsbrief IKC maart 2018