Missie / Visie 2017-12-01T17:30:29+00:00

Missie / visie

Het hart van onze visie op onderwijs en ontwikkeling wordt bepaald door twee uitgangspunten: “ieder kind is uniek” en “samen leren vanuit talenten”. De missie van De Stuifhoek is dan ook: “Laat zien hoe jij uniek bent”.

Rondom deze missie hebben wij acht pijlers geformuleerd, die de visie van onze school vormen. Deze pijlers bevatten de 21e eeuwse vaardigheden, vertaald naar onze school.

  • Leren keuzes maken
  • Waarom leer je?
  • Van en met elkaar leren
  • Onderzoekende houding
  • Met kind in gesprek
  • De driehoek kind – ouders – school
  • Regels en afspraken
  • Leren voor de toekomst

Hier vindt u onze schoolgids, waar deze pijlers verder worden toegelicht. Als u op de QR-code klikt komt u bij een filmpje dat u meer informatie geeft over de betreffende pijler.

Natuurlijk lichten wij onze visie en missie ook graag toe in een persoonlijk gesprek.

De Stuifhoek
De Stuifhoek1 dag geleden
Op donderdagavond 24 mei hebben de kinderen van groep 6, 6/7 en 8 hun passie gepresenteerd aan hun ouders en elkaar. Afgelopen maanden zijn er drie passie periodes geweest. In deze periode van zo”n acht schoolweken maken de kinderen een werkstuk over een eigen gekozen onderwerp. Ze stellen zichzelf drie onderzoeksvragen. Het antwoord op die vragen kunnen ze op verschillende manieren ontdekken. Via boeken of internet maar ook door het houden van een interview of het doen van proefjes. Vandaag werden de passies (op vaak creatieve wijze) gepresenteerd. En het is duidelijk er is hard gewerkt en veel geleerd door ieder kind op zijn eigen unieke wijze.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek4 dagen geleden
Terwijl de kinderen nog een dagje extra konden genieten van het mooie weer, had het team van De Stuifhoek een studiedag. We hebben met elkaar gesproken over de onderwijs cao, de plannen voor het nieuwe schooljaar en ICT. In het kader van dit laatste onderwerp werden alle teamleden verblijd met een nieuwe laptop, die gebruikt kan worden voor werk. Volgend schooljaar zullen deze laptops ook voor de kinderen worden aangeschaft, de komende periode kunnen de teamleden er alvast mee proefdraaien.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 week geleden
De jaarlijkse sportdag was weer een groot succes. Organisatie bedankt. En natuurlijk was het niet gelukt zonder de enorme inzet van alle vrijwilligers. Ook zij hebben net als de kinderen een topprestatie geleverd!

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 week geleden
Onze juf Patty van groep 8 staat ook op de lijst. Stemmen dus!!!
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
Vandaag maakt groep 8 de eindtoets. De juffen zijn hard bezig alle laptops startklaar te zetten. En dan is het aan de kids. Zet hem op kanjers! Wij hebben alle vertrouwen in jullie.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
Met het hele team aanwezig bij een zeer inspirerende studiemiddag georganiseerd door SKOD.