Missie / visie

De missie van De Stuifhoek is zorgen voor gelukkige, veerkrachtige kinderen. Dit doen wij door aandacht te hebben voor:

 • Het ontdekken en stimuleren van het volledige potentieel van het kind;
 • Het ontwikkelen van en het werken aan veerkracht;
 • Het bieden van ontwikkeling in samenhang voor de leeftijd van 0 t/m 12 jaar

Samengevat is onze missie: “Laat zien hoe jij uniek bent!”

Welbevinden is hiervoor de basis. Via het model van leer- en veerkracht weten wij wat nodig is om welbevinden te ervaren en waar de daarvoor benodigde veerkracht uit bestaat. Concreet geven wij dit vorm door jaarlijks de volgende 5 thema’s aan bod te laten komen:

 • Aandacht, rust en ruimte
 • Optimisme en dankbaarheid
 • Emoties en verbindende communicatie
 • Gedachtenonderzoek en groeimindset
 • Sterke kanten

 

Kernwaarden:

Vertrouwen:
In ons (toekomstig) IKC bieden we vanaf de leeftijd van 0 jaar al een vertrouwde, veilige omgeving. Wanneer je je veilig en vertrouwd voelt, is er ruimte om je te ontwikkelen. Als je je geborgen voelt, kun je jezelf laten zien en je openstellen voor de inbreng van anderen. Een kind kan en mag zich op zijn eigen manier ontwikkelen. Dit is echter niet grenzeloos. Wij begeleiden het kind hierin door het geven van duidelijke kaders en het bieden van ruimte, richting en ruggensteun.

Verbondenheid:
Verbondenheid staat voor de relatie. Wij voelen ons verbonden met en betrokken bij de kinderen die wij onder onze hoede hebben. Kinderen ervaren ook verbondenheid met elkaar als groep, maar ook groepsoverstijgend. Zij ontwikkelen zich met elkaar en leren van en met elkaar. Wij zoeken actief de relaties op met de wereld om het kind heen. Denk hierbij aan zorg, welzijn, sport, de wijk waarin het kind opgroeit, maar ook de natuur. Kind, opvoeders, professionals en omgeving dragen samen bij aan de ontwikkeling van het kind.

Eigenaarschap:
Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen. Wij geloven dat kinderen zich het best ontwikkelen als dit gebaseerd is op een eigen wil en verlangen om te groeien. Wij geven kinderen eigenaarschap in hun proces om te groeien door hen taken en verantwoordelijkheden te geven die passen bij hun leeftijd. Daarnaast bieden wij een rijke en betekenisvolle ontwikkelomgeving waarin de nieuwsgierigheid van het kind geprikkeld wordt en ruimte is voor eigen inbreng en creativiteit.

 

Kernkwaliteiten:

Om onze missie en onze kernwaarden waar te maken, hebben wij bepaalde kwaliteiten nodig. Deze zogenaamde kernkwaliteiten zijn terug te zien in ons gebouw, verwachten wij van onze medewerkers en stimuleren we bij onze kinderen. Deze kwaliteiten zijn:

 • Authentiek
 • Duidelijk en transparant
 • Betrokken
 • Nieuwsgiering en ondernemend
 • Veerkrachtig

 

Focus:

Onze focus ligt op de volgende gebieden:

 • Bieden van een doorgaande lijn 0 t/m 12 jaar;
 • Bieden van een rijke, betekenisvolle leer- en ontwikkelomgeving
 • Ontwikkelen van leer- en veerkracht.

Het sociaal ontwerpend leren zetten we in als aanpak om onze focuspunten te bereiken.

Wilt u meer weten over de visie van De Stuifhoek, lees dan dit visiedocument.