Missie / visie

Het hart van onze visie op onderwijs en ontwikkeling wordt bepaald door twee uitgangspunten: “ieder kind is uniek” en “samen leren vanuit talenten”. De missie van De Stuifhoek is dan ook: “Laat zien hoe jij uniek bent”.

Rondom deze missie hebben wij acht pijlers geformuleerd, die de visie van onze school vormen. Deze pijlers bevatten de 21e eeuwse vaardigheden, vertaald naar onze school.

  • Leren keuzes maken
  • Waarom leer je?
  • Van en met elkaar leren
  • Onderzoekende houding
  • Met kind in gesprek
  • De driehoek kind – ouders – school
  • Regels en afspraken
  • Leren voor de toekomst

Hier vindt u onze schoolgids, waar deze pijlers verder worden toegelicht. Als u op de QR-code klikt komt u bij een filmpje dat u meer informatie geeft over de betreffende pijler.

Natuurlijk lichten wij onze visie en missie ook graag toe in een persoonlijk gesprek.