Meerjarenplan

In het meerjarenplan 2020-2025 kunt u lezen welke beleidsplannen wij hebben voor de komende vijf jaar. Voor ieder schooljaar maken wij een jaarplan dat gebaseerd is op het meerjarenplan.