Meerjarenplan

In het meerjarenplan 2020-2025 kunt u lezen welke beleidsplannen wij hebben voor de komende vijf jaar. Voor ieder schooljaar maken wij een jaarplan dat gebaseerd is op het meerjarenplan. In de schoolgids kunt in bij hoofdstuk 2.4 onze beleidsvoornemens lezen voor dit schooljaar.