Schoolgids

In de schoolgids staan inhoudelijke en praktische zaken over de school. Ook treft u beleidsstukken aan die niet alleen voor De Stuifhoek van toepassing zijn, maar ook gelden voor de andere scholen van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. Via de schoolgids geven we informatie over de school en leggen we verantwoording af over onze manier van werken. Alle informatie uit de schoolgids kunt u vinden op de website van Vensters PO, scholen op de kaart.

Naast deze schoolgids is er ook een jaarkalender beschikbaar. Op deze kalender staan alle activiteiten benoemd die voor komend schooljaar gepland staan.

Tenslotte heeft De Stuifhoek nog een visiedocument waarin we nader inzoomen op onze visie en missie. Via QR-codes kunt u filmpjes scannen, waarin de verschillende pijlers waarop onze visie is gebaseerd worden toegelicht.

NB: Door Corona-maatregelen kan het zijn dat bepaalde punten die in de schoolgids staan beschreven tijdelijk worden aangepast. Ook voor de jaarkalender geldt dat mogelijk niet alle geplande activiteiten door kunnen gaan, of in een andere vorm doorgang vinden.