Gezonde school

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Wij hebben speciale aandacht voor de volgende thema’s:

Welbevinden

Onze school heeft sinds 2020 het themacertificaat welbevinden. Dit doen wij door middel van het leer- en veerkrachttraject. Dit is een aanpak om het welbevinden en veerkracht te vergroten bij kinderen en medewerkers op basis van de theorie van de positieve psychologie. Ook besteden wij tijdens de “Gouden en de Zilveren weken” expliciet aandacht aan het groepvormingsproces en het omgaan met elkaar in de groep. Veel van onze medewerkers hebben naast hun algemene opleiding nog extra scholing gevolgd op het gebied van pedagogische aanpak.

Voeding

In 2022 is het themacertificaat voeding behaald. Dit doen wij samen met kinderopvangorganisatie Kibeo, locatie Stuifhoek. De kinderopvang heeft een voedingsbeleid, waar wij als school op aansluiten. Dit houdt in dat wij verwachten dat kinderen een gezonde lunch meebrengen en voor de ochtendpauze fruit. Snoep en koek horen daar niet bij. De kinderen drinken in de fruitpauze water en voor de lunch mag ook een zuiveldrank genuttigd worden. Water mag overigens ook tussen de pauzes door gedronken worden. Kinderen nemen hiervoor zelf een flesje mee, die zij indien nodig kunnen bijvullen.

Daarnaast hebben wij in ons lessenaanbod aandacht voor het thema voeding. In alle groepen zijn smaaklessen onderdeel van ons aanbod. In de onderbouw wordt ook een lessenserie over het gebit (tandenpoetsen) gegeven.

In de bovenbouw is er ook aandacht voor lokale (gezonde) producten. Dit doen wij in samenwerking met Stichting De AmerkantOp. Dit is een gebiedsproces met als doel samen te werken aan landbouw,  natuur, landschap, recreatie, toerisme, regionaal voedsel en educatie. Eén van de initiatieven van De AmerkantOp is de kinderboomkwekerij bij het (B)oerburgerbos aan de Zandstraat in Made. De kinderen van de bovenbouw, dragen bij aan het onderhouden van de boomkwekerij en krijgen lessen van mensen van de stichting.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op http://www.gezondeschool.nl

Wilt u meer weten over Stichting De AmerkantOp. Kijk dan op https://amerkantop.com/