Gezonde school

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. Dit doen wij door middel van het leer- en veerkrachttraject. Dit is een aanpak om het welbevinden en veerkracht te vergroten bij kinderen en medewerkers op basis van de theorie van de positieve psychologie. Ook besteden wij tijdens de “Gouden en de Zilveren weken” expliciet aandacht aan het groepvormingsproces en het omgaan met elkaar in de groep. Veel van onze medewerkers hebben naast hun algemene opleiding nog extra scholing gevolgd op het gebied van pedagogische aanpak.

In schooljaar 2020-2021 hopen wij het certificaat binnen te halen op het thema voeding. Wij doen dit samen met onze kinderopvangpartner Eskadee.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op http://www.gezondeschool.nl