Ouderraad 2017-12-01T11:58:17+00:00

Ouderraad

Alle ouders/verzorgers van kinderen die op de Stuifhoek zitten, zijn lid van de oudervereniging van De Stuifhoek, indien zij de ouderbijdrage betalen. De ouderraad zelf is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de ouders uit elke groep.

Het doel van de ouderraad is een regelmatig overleg tussen de ouders van de leerlingen onderling en overleg met de andere geledingen op school (medezeggenschapsraad en teamleiding). Dit om de gang van zaken op school te bespreken en afspraken te maken met school over zaken waar de ouders zich bij betrokken voelen of (willen) worden en activiteiten op school te ondersteunen.

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. De ouderraad vraagt aan de ouders om een vrijwillige geldelijke bijdrage per kind per jaar te betalen. Met dat geld wordt bijvoorbeeld elk kind verzekerd m.b.t. ongevallen, invaliditeit en overlijden. Er worden ook allerlei evenementen van dat geld georganiseerd zoals culturele activiteiten, vieringen als Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten als carnaval en zomerfeest en voorts de ondersteuning van de sportdag en schoolexcursies. Deze ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per leerling. Hiervoor kunt u de ouderraad machtigen zodat het bedrag per automatisch incasso afgeschreven wordt. Ouders die de ouderraad niet willen machtigen kunnen de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL 40 RABO 0131 5153 30 t.n.v. Ouderraad bs. “De Stuifhoek”.

Indien het voor u financieel moeilijk haalbaar is om de ouderbijdrage te voldoen, kan Stichting Leergeld mogelijk een oplossing bieden. Informatie over stichting Leergeld is verkrijgbaar op school.

Daarnaast beheert de ouderraad ook de inkomsten en uitgaven voor de schoolreizen in de groepen 5, 6 en 7 en het schoolkamp van de groepen 8. De kosten voor deze uitstapjes worden per kind berekend en dit is wel een verplichte bijdrage. De onkosten hiervoor worden dus aan alle ouders doorberekend.

Voor schooljaar 2017-2018 is de ouderraad als volgt samengesteld:

Voorzitter
Anita van Oosterhout

Secretaris
José van Gils

Penningmeester
Cindy Peele

Patricia Boxe
Ingrid van Heeren
Charlotte Henskens
Lucy van Kuijk
Saskia Lips
Debby Segeren
Wendy Seremak
Armanda Weterings

De Stuifhoek
De Stuifhoek2 weken geleden
Carnaval op De Stuifhoek. Eerst in twee rondes een spelletjes circuit voor jong en oud en aan het einde van de ochtend een bezoek van Prins Jannes en zijn gevolg.
Fijne carnaval iedereen.

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek2 weken geleden
Vandaag was de laatste werkdag van Helma op onze school. Ze heeft zich de afgelopen 25 jaar ingezet voor de tussenschoolse opvang op de Stuifhoek. Helma, bedankt voor alle jaren dat je het overblijven hebt verzorgd en we wensen je het allerbeste toe voor de toekomst!
De Stuifhoek
De Stuifhoek3 weken geleden
De nationale voorleesdagen zijn nog in volle gang. Vanmorgen kregen de kleutergroepen bezoek van de peuters van het Stuifke. Het prentenboek “Kleine muis zoekt een huis” werd voorgelezen in de kleutergroepen. Vervolgens mochten de peuters en kleuters diverse activiteiten doen rondom dit boek. Het was een erg geslaagde samenwerking tussen de peuters en kleuters. Zeker voor herhaling vatbaar!
De Stuifhoek
De Stuifhoek4 weken geleden
Trots op onze kanjers van groep 3. Alle letters zijn aangeleerd. Tijd dus voor een echt letterfeest met spelletjes, feestmuts, traktatie en natuurlijk het letterdiploma. Gefeliciteerd allemaal!

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
Vandaag was directeur van De Stuifhoek, juf Nynke uitgenodigd om de kinderen van het kinderdagverblijf voor te lezen. Dit in het kader van de nationale voorleesdagen die morgen van start gaan. Het was een feest voor de dreumesen en peuters van Babbeloes, maar zeker ook voor juf Nynke. Kinderopvang Eskadee

www.stuifhoek.nl
De Stuifhoek
De Stuifhoek1 maand geleden
Vandaag gaan de kinderen van groep 3 tijdens de rekenles aan de slag met bovenaanzicht en zijaanzicht. Als je iets van een andere kant bekijkt ziet het er opeens heel anders uit. Zeker voor jonge kinderen is het heel belangrijk dit soort lessen te ondersteunen met concreet materiaal.

www.stuifhoek.nl